Visie en missie

De Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW) is destijds opgericht om ouderen een plek te bieden om samen te komen om niet te vereenzamen. Het ontmoetingscentrum is niet alleen voor ouderen die aangesloten zijn bij een ouderenbond maar voor alle ouderen.

In het huidige ontmoetingscentrum Whemer Hof aan de Ratumsestraat 20, exploiteert en faciliteert de SOSW de mogelijkheid voor ouderenbonden en alle senioren van Winterswijk om hun activiteiten te houden.

Elke ouderenbond die gebruik maakt van de Whemer Hof organiseert haar eigen activiteiten.

De ouderenbonden die hun activiteiten volledig of deels houden bij de Whemer Hof zijn Winterswijkse Belangenorganisatie voor Senioren (WBS) (voorheen KBO/PCOB), Wenters Plus en de STOA (Stichting Ouderen Actief).