Bestuur

Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de verschillende ouderenbonden in Winterswijk: Wenters Plus, WBS en de STOA. Daarnaast is er één onafhankelijk bestuurslid.

voorzitter
vacant

Gerda Osinga,
vice-voorzitter
namens WBS

Wim Sikking,
secretaris
onafhankelijk lid

Wim Heijnen,
penningmeester
namens STOA

Hans Willemsen,
vrijwilligerscoördinator
onafhankelijk lid

Anton Reuvekamp,
bestuurslid
namens WBS

Wilma Dondergoor
onafhankelijk bestuurslid

Hans Jager
bestuurslid
namens Wenters Plus

Jan Wibiér,
bestuurslid
namens Wenters Plus

De statuten van de SOSW treft u hier aan.